אנשי חינוך – סדנאות והרצאות

החידושים העולמיים במערכות החינוך מגן הילדים ועד התיכון, משלבים למידה בתנועה קואורדינטיבית, מתוך הבנה שלמידה זקוקה לתנועה המשולבת עם תכני הלימוד.
אצלנו באקדמיית ורטהיים ניתן להיחשף לנושאים החדשניים בצורות ההוראה, הבנת התלמיד המודרני והתאמת דרכי ההוראה לצרכיו. אנו מאמינים בלמידה מתמדת ובהתחדשות ושמחים להעניק מהידע שאנו צוברים לקהל אנשי החינוך.
אצלנו ניתן להיחשף בהרצאות , להתנסות בסדנאות, וללמוד בהשתלמויות ובקורסים.
בנושאים הקשורים
• לקואורדינציה והתפתחות הילד.
• להשפעות הקואורדינציה על הלמידה, כישורים חברתיים ורגשיים.
• להתמודדות דרך קואורדינציה עם ילד ADHD.
• להוראה ולמידה מבדלת בפדגוגיה מוטת עתיד.
• ללמידה בתנועה קואורדינטיבית בשיטת OCO™.