קשרי חו”ל

הילד הישראלי איננו נופל מילד באירופה, אך חסרה לו בד”כ מערכת…