מורים לחינוך גופני קידום מקצועי

מורים לחינוך גופני קידום מקצועיהוראת החינוך הגופני נעשית מורכבת משנה לשנה. הקניית מיומנויות וטכניקה לוקחת זמן רב יותר משנה לשנה וקשה יותר להגיע למצבי משחק. ילדים רבים לא אקטיביים בשיעורים, והם מגובים באישורי הורים ורופאים או שפשוט הם נמנעים מפעילות גופנית מסיבות שונות. ההבדלים בכיתות בין ילדים ספורטאים לילדים שאינם בחוג ספורט אחה”צ הולכים וגדלים. מספר הילדים שמתמידים בחוגי ספורט הולך ופוחת ככל שעולים בגיל.
כמה פעמים ישבת עם עצמך והגעת למסקנה שכמורה לחנ”ג אתה לא מצליח להגיע לכל תלמיד ולקדם אותו?
לנו באקדמיית ורטהיים יש פיתרון! אנו ניתן לך המורה ידע חדשני וייחודי מתחומי מדעי המוח, מדעי הספורט כבסיס להבנת הקואורדינציה. אצלנו תבין את המכלול של ההקשרים והתרומה של הקואורדינציה להתפתחות הילד בתנועה ובספורט.
קואורדינציה היא ה DNA של עיכוב או התקדמות בתנועה ובקצב רכישת המיומנויות. נושא זה מורכב ודורש מיקוד תיאורטי בתורת תנועה ייחודית לקואורדינציה, וידע יישומי שיאפשר לך להתאים את תכנית הלימודים לכל כיתה ולרמת התלמידים הלומדים בה.
אצלנו תקבל כלים יישומים שיאפשרו לך להפעיל קבוצת ילדים הטרוגנית ביכולותיה הגופניות והשכליות.
אצלנו תלמד איך להפוך כל שעור חינוך גופני לחוויה מהנה לכלל התלמידים.
אצלנו תקבל הרבה תרגילים ומשחקונים ותרכוש כלים איך להמציא עוד ועוד.
בשעורים שלך כל ילד וילדה ימצאו ביטוי ויוכלו להתקדם ע”פ הקצב שלהם ורמתם האישית.
שיטת OCO™ מאפשרת לך לשלב שיטתיות ויצירתיות בכל תהליך ההוראה.
היתרון שלנו הוא הידע החדשני והניסיון המעשי בשטח, בארץ ובעולם.
בנוסף, היכולת שלנו היא להפוך את הידע התיאורטי לשפה יישומית. אנחנו מקנים כלים להכנת מערכי שעורים ומערכי פעילות, להוראה בדרכי למידה חדשניות מבוססות על פדגוגיה מוטת עתיד, התואמים לצרכי התלמידים.
אנו מאמינים בלמידה מתמדת ובהתחדשות ושמחים להעניק מהידע שאנו צוברים. לימודים אצלנו יעניקו ך ידע חדשני ויישומי שתוכל כבר למחרת יום הלימודים ליישם בכיתות. בנוסף הידע שתרכוש יאפשר לך להרחיב את עיסוקך לאוכלוסיות ולמסגרות נוספות בשעות אחה”צ.

אנו מציעים

• קורס ללימוד שיטת OCO™
• קורסים מתקדמים להתמחויות בהעברת פעילויות לפיתוח קואורדינציה בשעות הפנאי ,בתחומי ענפי הספורט תחרויות בספורט, בריאות והחינוך.
• השתלמויות
• סדנאות
• הרצאות
• ספרות מקצועית, חומר מקצועי
• ליווי פרויקטים בבי”ס ובקהילה