השתלמויות למנהלים מורים וגננות

השינויים הטכנולוגיים והשפעותיהם על התלמידים מחייבים לעשות שינויים במערכת החינוך בכלל ובדרכי ההוראה בפרט. אנחנו באקדמיית ורטהיים מציעים מגוון השתלמויות הנותנות לאנשי החינוך מנהלים מורים גננות ידע וכלים ליישום דרכי הוראה חדשות. הידע מבוסס על מחקרים בעולם בתחומי החינוך מדעי המוח ומודלים חינוכיים במדינות שונות המיושמים בגני ילדים ובבתי ספר.
יש לנו ותק וניסיון למעלה משני עשורים בהעברת השתלמויות לקהלי מנהלים, מורים וגננות בישראל ובאירופה.
היתרון שלנו הוא היכולת להעביר את הידע התיאורטי לשפה יישומית. אנחנו מקנים כלים ליישום ולהכנת מערכי שעורים ומערכי פעילות , להוראה בדרכי למידה חדשניות המבוססות על פדגוגיה מוטת עתיד. השתלמויות בנושאים הקשורים לקואורדינציה והתפתחות הילד, קואורדינציה ולמידה, מה עושים עם ילד ADHD, הוראה בפדגוגיה מוטת עתיד, מודל למידה בתנועה קואורדינטיבית בשיטת OCO™ ועוד.
אנו מאמינים בלמידה מתמדת ובהתחדשות ושמחים להעניק מהידע שאנו צוברים לקהל אנשי החינוך.
ההשתלמויות נלמדות באקדמיית ורטהיים. ישנה אפשרות לערוך השתלמות מוסדית, או במסגרת השתלמויות של הסתדרות המורים.