אקדמיית ורטהיים הבינלאומית- הלמידה הראשונה בקואורדינציה תלויה

אקדמיית ורטהיים הבינ"ל,ע"ש יוסף ורטהיים הינה מרכז לימודי ופעילותי לפיתוח קואורדינציה, אימון ומדעי הספורט, נוסדה בחיפה ב 2013 בעקבות פיתוח והרחבת הפעילות של מרכז ורטהיים. בשנת 1994 חזר ד"ר ורטהיים לישראל, לאחר שהות ארוכה בגרמניה, והקים את המרכז לפעילות מוטורית קואורדינטיבית, לילדים ולמבוגרים בחיפה.

בשנת 2005 הוקם מרכז ורטהיים שאיגד בתוכו את מגוון הפעילויות הקשורות להקניית קואורדינציה. מטרותיו היו: הפצת החשיבות של פעילות קואורדינטיבית כפעילות משמעותית לחיים ולתפקודים ספציפיים בספורט, קידום ההבנה לתרומת הקואורדינציה והאימון לעולם הבריאות-הספורט והחינוך. הפעילות כללה קורסים הכשרות והרצאות למורים, גננות, סטודנטים, מאמנים ומדריכים בספורט פעילות אישית לספורטאים ובקבוצות באגודות בשיטת OCO.
אקדמיית ורטהיים הבינ"ל ע"ש יוסף ורטהיים נוסדה בשנת 2013 עקב התרחבות המודעות והיישום של שיטת OCO חיים שונים בישראל ובעולם.
למידע נוסף

העלייה במודעות העולמית לחשיבות פיתוח הקואורדינציה ובעקבותיה הביקוש העולמי ליישומי שיטת OCO , הפרסומים הבינ"ל על השיטה והדרישה להתייחסות פרטנית לאוכלוסיה הקשורה לספורט בתחום הקואורדינציה והאימון , הגדילה את תחומי העיסוק של מרכז ורטהיים וחייבה להקים אקדמיה . האקדמיה קמה מתוך רצון להקנות כלים מדעיים יישומיים לכל העוסקים בפעילות גופנית ספורטיבית למען קידום המיצוי האישי של כל אחד ואחד ומתוך דאגה לבריאותו הגופנית והרגשית והאחריות החינוכית.
אקדמיית ורטהיים מייחדת את עצמה בפעילות ובחשיבה רוחבית בינתחומית ( אינטרדיסציפלינרית) עם תחומי דעת שונים, ובחשיבה יישומית של תיאוריה למעשה (חשיבה אנכית) שיחד יוצרים שילוב של פעילויות רב-תחומיות, כלליות וייחודיות.
הצלחתנו טמונה בהתחדשות בלתי פוסקת בחידושים עולמיים ותרגומם לכלים מעשיים יישומיים, בשיתופי הפעולה עם אנשי מקצוע בשטח בישראל ובעולם, בכישורים ובמסירות של המרצים, המאמנים והמדריכים הנמנים על סגל האקדמיה, באיכותם, ברמת השירותים והידע שהאקדמיה מפתחת ומפיצה לאוכלוסיות שונות תוך התמקדות לצרכים של כל לקוח.


האקדמיה רואה חשיבות גדולה בשילוב המדע עם השטח ולכן מתמקדת בארבעה תחומים:

א. הכשרות השתלמויות וייעוץ בישראל ובחו"ל :
קורסים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובחו"ל
הכשרה מקצועית- קורסים והשתלמויות לצוותי חינוך ולמאמנים/מדריכים
ייעוץ למערכות הכשרה ומוסדות להכשרת מאמנים
ייעוץ למועדונים ואגודות בפיתוח אקדמיה לאימון

לווי מקצועי למאמנים ואגודות לבניית תהליך אימונים ארוך טווח
סמינרים והרצאות בשיתופי פעולה עם מרצים ומומחים בינ"ל
קיום השתלמויות בינ"ל

ב. מבדקי הערכה של כישורים ותפקודים קואורדינטיביים, פעילות אישית וקבוצתית בשיטת OCO :
לספורטאים בענפי ספורט שונים
פעילות אישית מבוססת על ממצאי המבדקים ומותאמת לאפיוני הספורטאי ולמטרות בספורט
פעילות אישית, לקבוצות ולנבחרות בענפי הספורט השונים בישראל ובחו"ל
הדגמות של אימונים בשיטת OCO במועדונים בישראל ובחו"ל
ליווי נבחרות וקבוצות באימונים משלימים בתחום הקואורדינציה בשיטת OCO
פיתוח וליווי ספורטאים עד לליגות הגבוהות
פיתוח ולווי לקריירה ספורטיבית בחו"ל

תכניות מניעה ושיקום
תכניות אימון אישיות לעבודה עצמית ומונחית

ג. פיתוח אמצעים ממוחשבים בתחום הקואורדינציה בשיטת OCO :
אמצעים ממוחשבים לתכנון אימונים
פעילות אישית מבוססת על ממצאי המבדקים ומותאמת לאפיוני הספורטאי ולמטרות בספורט
פיתוח שיטות ואמצעים טכנולוגיים לתכנון ומעקב של פעילות בתחום הקואורדינציה
פיתוח אמצעים ותכניות לאימון אישי בייתי

ד. פרסומים על קואורדינציה, תכניות אימון וטיפוח ספורטאים בשיטת OCO :
בירחונים מקצועיים בינ"ל ובישראל
בלכסיקון הבינ"ל במדעי הספורט
בעיתונות ובמדיה דיגיטלית
פרסום חומר מקצועי לתלמידי הקורסים וההרצאות


דוקטור מרק ורטהיים

דוקטור במדעי הספורט , בוגר האונברסיטה לספורט בקלן DSHS בשלושת התארים, רכש ניסיון רב בעבודה המדעית, באימון, בהכשרת מאמנים ומורים לחנוך גופני בגרמניה ובישראל. לימד ומלמד מורים ומאמנים בנושאים של תורת האימון וקואורדינציה עם דגשים על איתור מיון וטיפוח ספורטאים , תכנון ממוחשב ,מודלים להכשרת מאמנים ואימון הקואורדינציה.

ב 1994  עבר לישראל ועבד 10 שנים במכון וינגייט : כמרצה במכללה לחינוך גופני ובבית הספר למאמנים כראש תחום תורת האימון ומרצה בתחום תורת האימון ואימון ילדים. ד"ר ורטהיים הרצה בטכניון בתכנית
MBA בבי"ס מנהל עסקים , והנחה פרויקטים ממוחשבים בתחום הקואורדינציה בטכניון . מרצה אורח בתחום הקואורדינציה בחוג לפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק באוניברסיטה תל- אביב .מרצה אורח באוניברסיטת חיפה מעביר קורס תרומת הספורט לאיכות החיים. מרצה ברחבי העולם למורים לחינוך גופני, מאמנים, רופאים, הורים לאנשי חינוך בתחום הלמידה –מוח קואורדינציה ובנושאי אימון שונים.

ההבנה של ההשלכות של המודרניזציה על האדם ובפרט על הילד מחד, וההכרה כי הקואורדינציה הינה גורם משמעותי להתפתחות בריאותית רגשית –גופנית , הביאו את ד"ר ורטהיים להתמקד בתחום הקואורדינציה ולפתח את שיטת OCO עם יישומים לאוכלוסיות שונות על מנת לאפשר להגיע לרמות גבוהות של מיצוי הפוטנציאל האישי הן בתפקוד השוטף והן בספורט. ד"ר ורטהיים מקדיש מזמנו ומרצו להפצת המודעות למשמעות הקואורדינציה ולהצגת התחום בכנסים שונים.

אקדמיית ורטהיים


חזון

החזון האסטרטגי (ארוך- הטווח) של ,אקדמיית, ורטהיים הוא יצירת מודעות והכוונת לפעילויות גופניות וספורטיביות המבוצעות בשיטתיות מהיבט מניעתי-תפקודי ושיקומי על מנת לשפר את איכות התפקוד ומיצוי הפוטנציאל של הפרט בכל גיל. ,אקדמיית, ורטהיים שואפת להפוך את הסביבה של כול ספורטאי בכול מקום לסביבה פעילה המקשרת בין תפקוד גופני- רגשי, סביבה הפועלת ע"פ ידע מדעי ויישומי עדכני. החזון הוא להפוך לאחת מהאקדמיות המובילות בעולם, בתחום הקואורדינציה מהיבט הכשרה, פעילות בשטח עם ספורטאים וקבוצות ופיתוח מכשור . אקדמיית ורטהיים שואפת ליישם חדשנות ולהשגת מצוינות לפיכך היא מתאפיינת בתכנון אסטרטגי, יצירתיות ( חשיבתית ומערכתית), התאמה לחידושים עולמיים, הכשרה איכותית, והתאמת מערכת מוצרים לכל לקוח( ספורטאי/ הורה/ מאמן /אגודה) ע"פ צרכיו ודרישותיו. צוות האקדמיה מתעדכן באופן שוטף בחומרים מקצועיים מרחבי העולם ומיישם בעבודתו בקורסים ובאימונים.